• Ik daag u uit...

  Af en toe schrijft Vitalent columns voor de door uitgeverij WEKA uitgegeven Nieuwsbrief Kwaliteit. Deze nieuwsbrief vol interessante berichten uit de kwaliteitsmanagementwereld (zorg, voedselveiligheid, arbo) is verplicht leesvoer voor kwaliteitsfunctionarissen. De column ‘I challenge you…’ gaat deze keer over de mythe dat we geen problemen hebben; alleen uitdagingen. Meer dan alleen een woordspelletje! Lees en oordeel zelf... Download publicatie
 • Kwaliteitsmanager af

  Kwaliteit groeit uit zijn jasje. Waar binnen het vakgebied vroeger de kwaliteit van producten en dienstverlening centraal stond, zijn inmiddels zo ongeveer alle aspecten van de bedrijfsvoering aangehaakt. Zo is het is inmiddels normaal dat de kwaliteitsafdeling zich ‘bemoeit’ met zaken als competentiemanagement, medewerkerstevredenheid,  procesoptimalisatie, besparingsmogelijkheden, ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen ... Download publicatie
 • Van ISO-procedure naar bedrijfsproces

  De ISO 9001 norm vertalen naar bedrijfsprocessen van alledag, blijkt niet eenvoudig. Veel managers worstelen met de norm en hebben er moeite mee deze te interpreteren en de verschillende elementen ervan te borgen in de dagelijkse praktijk. Dit is niet zo raar: de norm sluit niet aan op de manier waarop veel managers hun organisatie ervaren. Het artikel bespreekt frequent voorkomende discussie- en probleempunten en maakt een mogelijke vertaalslag ... Download publicatie
 • Derde generatie kwaliteitsmanagement: Vertrekken Zoeken Verbreden

  Tijdens het nationaal kwaliteitscongres 2013 is een boek gelanceerd over de derde generatie kwaliteitsmanagement. Het bevat bijdragen van diverse auteurs over de manier waarop zowel de inhoud als reikwijdte van het vakgebied zich ontwikkelen. De impact van het toenemende aantal belanghebbenden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid komen aan de orde, alsook voortschrijdende kennis over hoe organisaties kunnen worden vormgegeven. ...

Meer info en contact

Meer weten over onze dienstverlening, aanpak, visie of het Vitalent groeimodel? Of heeft u een andere vraag?
Kijk op linkedin of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.